اطاق خالی

بچه های عزیز

یک اطاق به اندازه خوب با تختخواب کوئین و کمد میز تحریر و اینترنت با تمام وسایلی که یک خانه باید برای یک زندگی خوب داشته باشد + آشپزخانه بزرگ با تمام وسایل در منزل اشی آماده برای زن و شوهر و یا مجرد میباشد

لطفا با شماره 0417437774 ویا ایمیل آدرسashiez_home @yahoo.com.au

تماس بگیرید

lمرسی

اشی

/ 0 نظر / 49 بازدید