خوشبختی

بچه های عزیز

در این دوازده ساله اخیر که من شانس این را داشتم که با ایرانیان عزیزی که برای اولین بار به سیدنی آمده اند آشنا شده و برایشان مسکن تهیه کنم و شاهد موفقیتهای کاری و خانوادگی آنها باشم خودم را بسیار خوشبخت میدانم که در روزا روز زندگی آنها شریک خوشحالی و شادی آنها بوده و آنها مرا جزو خانواده خود میدانند و مرا مامان اشی صدا میکنند.

در این چند ساله شاهد قهر و آشتی دختران و پسران با دوستهایشان . نامزدی. عروسی .خرید منزل شبختیو بچه دار شدن و گرمی خانوادهای  آنها بوده و خداوند را شکر گذار هستم که بچه های بسیار عزیزی چون این عزیزان دارم که زندگی مرا صد برابر زیبا تر کرده و به من امید تازهای داده اند.

امیدوارم که سالیان سال شاهد موفقیتهای روزافزون و شکوفا بودن زندگی آنها باشم و شما دوستان عزیزی که همیشه حامی و  پشتیبان من در این وبلاگ بوده را در جریان بگذارم.

از پیشنهادات و یاری شما در پرشین بلاگ بی نهایت سپاسگزارم .

 لطفا در نظر داشته باشید که این سرویس در دوازده ساله اخیر مجانی بوده و خواهد بود هر کمکی که از دستم برای عزیزان چه در ایران و چه در استرالیا بر بیاید با کمل میل انجام خواهم داد.

شماره تلفن 0417437774 و ایمیل آدرس من    ashiez_home@yahoo.com.au                                                  میباشد

/ 0 نظر / 26 بازدید